Какво да направя, ако превоза ми не дойде в уговореното време?

Моля изчакайте шофьора 10 минути още. В случай, че шофьора не се появи дори след 10 минути, обадете ни се веднага, за да проверим.