Какви документи са ми нужни за пътуване до Румъния ?

За преминаване през границата е нужно само лична карта или паспорт. За деца под 18 години пътуващи с единият родител е нужно пълномощно нотариално заверено от другия родител, като се оставя копие на границата.